Title El actor com a imitador/ simulador: Performance i neurociencia cognitiva
Authors FONS SASTRE, MARTÍN BIENVENIDO
External publication Si
Means Estudis escènics: quaderns de l Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Scope Article
Nature Científica
Publication date 01/03/2010
Universidad Loyola members

Change your preferences Manage cookies