Title Impacto multisectorial de las políticas en materia de transición energética en el País Vasco
Authors BELTRAN JAIMES, LUZ DARY, DELGADO LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
External publication No
Means Ekon.
Scope Article
Nature Científica
SJR Quartile 3
SJR Impact 0.119
Web https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110592899&partnerID=40&md5=4a60ad076fa221e02f65a3eac5f93c6a
Publication date 01/06/2021
Scopus Id 2-s2.0-85110592899
Abstract Gaur egun, klima-aldaketak planetan izan ditzakeen ondorio kaltegarriek kezkatu egiten dituzte gobernuak eta herritarrak, euren politikekin eta portaerekin etorkizun iraunkorragoa lortzen saiatzen ari baitira. Hala, Eusko Jaurlaritzak 2030 Energia Estrategia du, horretarako lortu be-har diren mugarriak ikusteko aukera ematen duena, energia-politikaren arloko jardueretatik abiatuta. Ikerketa honek eskualdeko trantsizio energetikorako inbertsioak izango duen eragin ekonomikoa aztertzen du. Horretarako, 2019rako EAEko Kontabilitate Sozialaren Matrizean oi-narritutako sektore anitzeko ereduak erabiltzen dira. Emaitza nagusien artean, hauxe dugu: 2016-2030 aldirako metatutako inbertsioaren ondorioz, ekoizpen osoa % 5,7 hazi da, eta eskual-deko BPGa, berriz, % 6,2. © 2021. All Rights Reserved.
Keywords análisis de impacto; energy transition; impact analysis; matrices de contabilidad social; modelos multisectoriales; multisectoral models; social accounting matrices; transición energética
Universidad Loyola members

Change your preferences Manage cookies