Título Impacto multisectorial de las políticas en materia de transición energética en el País Vasco
Autores BELTRAN JAIMES, LUZ DARY, DELGADO LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
Publicación externa No
Medio Ekon.
Alcance Article
Naturaleza Científica
Cuartil SJR 3
Impacto SJR 0.119
Web https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110592899&partnerID=40&md5=4a60ad076fa221e02f65a3eac5f93c6a
Fecha de publicacion 01/06/2021
Scopus Id 2-s2.0-85110592899
Abstract Gaur egun, klima-aldaketak planetan izan ditzakeen ondorio kaltegarriek kezkatu egiten dituzte gobernuak eta herritarrak, euren politikekin eta portaerekin etorkizun iraunkorragoa lortzen saiatzen ari baitira. Hala, Eusko Jaurlaritzak 2030 Energia Estrategia du, horretarako lortu be-har diren mugarriak ikusteko aukera ematen duena, energia-politikaren arloko jardueretatik abiatuta. Ikerketa honek eskualdeko trantsizio energetikorako inbertsioak izango duen eragin ekonomikoa aztertzen du. Horretarako, 2019rako EAEko Kontabilitate Sozialaren Matrizean oi-narritutako sektore anitzeko ereduak erabiltzen dira. Emaitza nagusien artean, hauxe dugu: 2016-2030 aldirako metatutako inbertsioaren ondorioz, ekoizpen osoa % 5,7 hazi da, eta eskual-deko BPGa, berriz, % 6,2. © 2021. All Rights Reserved.
Palabras clave análisis de impacto; energy transition; impact analysis; matrices de contabilidad social; modelos multisectoriales; multisectoral models; social accounting matrices; transición energética
Miembros de la Universidad Loyola

Change your preferences Gestionar cookies